Parafia pw. św. Stanisława BM i św. Jadwigi Śąskiej w Osobnicy

Ogłoszenia o zamówieniach:

 

POWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej cateringu

Data publikacji 05.04.2019
 

Dokumenty do pobrania:

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej cateringu

 

POWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej transportu

Data publikacji 05.04.2019
 

Dokumenty do pobrania:

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej transportu

 

Historia ogłoszeń o zamówieniach:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usługi przewozu dla osób przebywających
w Gminnym Dziennym Domu Pomocy w Osobnicy
w ramach projektu „Gminny Dzienny Dom Pomocy w Osobnicy”,
nr RPPK.08.03.00-18-0051/18

Data publikacji 27.03.2019
 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1. Formularz oferty

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.doc

Załącznik nr 3. Wzór umowy.doc

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia dla osób przebywających w Gminnym Dziennym Domu Pomocy w Osobnicy w ramach projektu „Gminny Dzienny Dom Pomocy w Osobnicy”, nr RPPK.08.03.00-18-0051/18.

Data publikacji 27.03.2019
 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1. Formularz oferty

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

POWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej cateringu

Data publikacji 30.01.2018
 

Dokumenty do pobrania:

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej cateringu

 

POWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej transportu

Data publikacji 30.01.2018
 

Dokumenty do pobrania:

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej transportu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

świadczenie usługi przewozu dla osób przebywających
w Gminnym Dziennym Domu Pomocy w Osobnicy 

Data publikacji 18.01.2018

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. Formularz oferty
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych
Załącznik nr 3. Wzór umowy na transport

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia dla osób przebywających w Gminnym Dziennym Domu Pomocy w Osobnicy

Data publikacji 17.01.2018
 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. Formularz oferty
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych
Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych

 

POWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszych ofert

Data publikacji 02.01.2018
 

Dokumenty do pobrania:

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę wyposarzenia Gminnego Dzienego
Domu Pomocy w Osobnicy

Data publikacji 19.12.2017
 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych
Załącznik nr 3a. SOPZ dla zadania częściowego nr 1
Załącznik nr 3b. SOPZ dla zadania częściowego nr 2 Załącznik nr 3c. SOPZ dla zadania częściowego nr 3
Załącznik nr 4. Wzór umowy

 

Zaproszenie do składania ofert na budowę
Gminnego Dziennego Domu Pomocy w Osobnicy

Data publikacji 02.11.2016

 

Zobacz informację o ogłoszeniu w bazie konkurencyjności

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty na roboty budowlane
Oświadczenie o braku powiazań z Zamawiającym
Wykaz robot budowlanych
Wykaz osób
Wzór umowy

Dokumentacja projektowa


 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji 14.12.2016
 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Opdowiedzi na pytania

Data publikacji 30.11.2016

Odpowiedzi na pytania

 

Opdowiedzi na pytania

Data publikacji 29.11.2016

Odpowiedzi na pytania
Specyfikacja techniczna platformy dla niepełnosprawnych

 


Zmiana terminu składania ofert

Data publikacji 22.11.2016

Zmiana terminu składania ofert

 


Opdowiedzi na pytania

Data publikacji 15.11.2016

Zestawienie stolarki
Zmiana terminu składania ofert

 

Opdowiedzi na pytania

Data publikacji 09.11.2016

Odpowiedzi na pytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę wyposarzenia Gminnego Dzienego
Domu Pomocy w Osobnicy

Data publikacji 19.12.2017
 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych
Załącznik nr 3a. SOPZ dla zadania częściowego nr 1
Załącznik nr 3b. SOPZ dla zadania częściowego nr 2 Załącznik nr 3c. SOPZ dla zadania częściowego nr 3
Załącznik nr 4. Wzór umowy

POWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszych ofert

POWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej transportu

Data publikacji 30.01.2018
 

Dokumenty do pobrania:

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej transportu