Parafia pw. św. Stanisława BM i św. Jadwigi Śąskiej w Osobnicy

Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy:

REGIONALNE STOWARZYSZENIE ROZWOJU KULTURY
W OSOBNICY

38-241 Osobnica 100, tel. 506198558 lub 691436237

e-mail: rsrkosobnica@gmail.com

KRS 0000415953 REGON 180838605 NIP 6852324529
BS O/Dębowiec nr 49862710242004600389330001
 

 

 

 

 

 

 

W dniu 4 kwietnia 2012 r. w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie zostało zarejestrowane stowarzyszenie pod nazwą Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy. Stowarzyszenie to grypa osób (przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych, członków rodziny), które mają wspólne zainteresowanie lub w spólny cel.

Takimi zainteresowaniami, wspólnymi celami członków RSRK w Osobnicy są:

 1. Propagowanie muzyki chóralnej sakralnej i świeckiej
 2. Rozwój i stałe podnoszenie poziomu umiejętności muzycznych
 3. Czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym oraz liturgicznym parafii
 4. Działalność ewangelizacyjna poprzez śpiew
 5. Dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu rozwoju moralnego, społecznego, kulturalnego swoich członków
 6. Reprezentowanie Parafii, Gminy, Powiatu w imprezach kulturalnych
 7. Popularyzacja kultury muzycznej i śpiewu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych
 8. Pobudzanie społecznej aktywności obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania rozwoju społeczności lokalnej
 9. Wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez krzewienie kultury śpiewu oraz muzyki sakralnej, ludowej, patriotycznej itp.
 10. Rozwijanie wewnętrznego potencjału dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie ich wolnego czasu
 11. Budzenie inicjatyw na rzecz środowiska w celu podnoszenia jego poziomu kulturalno-społecznego
 12. Integracja jak najszerszych kręgów społeczności, przede wszystkim dzieci i młodzieży w działaniu na rzecz regionu
 13. Wspieranie osób niepełnosprawnych, ubogich i wykluczonych społecznie
 14. Kultywowanie tradycji i kultury regionu
 15. Rozwój więzi międzypokoleniowych
 16. Rozbudzanie patriotyzmu i kształtowanie postaw obywatelskich
 17. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami zagranicznymi
 18. w celu integracji i prezentowania dorobku polskiej muzyki chóralnej
 19. Wspieranie działań władz samorządowych w prezentowaniu dorobku kulturalnego szerokiej publiczności
 20. Ochrona dóbr kultury i tradycji
 21. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz różnorodnych form aktywności fizycznej i umysłowej
 22. Wydawnictwo książek, śpiewników, gazety lokalnej, nagrań płyt itp.
 23. Inne działania związane z rozwojem kultury i celami statutowymi

Jak wiemy motorem działania stowarzyszenia są ludzie (członkowie). W skład RSRK w Osobnicy wchodzą 22 osoby. Są nimi:

Adalik Józef, Bartusiak Krzysztof, Bienia Dorota, Bienia Julian, Dybaś Danuta, Dybaś Jacek, Dyl Jan, Gawron Zofia, Gierut Lucyna, Gierut Zofia, Gorczyca Czesław, Kapanoska Barbara, ks. Szewczyk Czesław, Mazur Małgorzata, Pienta Iwona, Stelmach Zbigniew, Świątkowski Stanisław, Tuchowski Jerzy, Turek Jan, Wątroba Bożena, Wątroba Lucyna, Zawada Roman.

Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy przystąpiło do projektu pn. „NGO sprawne jak mało kto” w którym bierze udział ponad sto organizacji a który ma na celu wsparcie sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim. Projekt realizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego SA, trwał będzie do czerwca 2015 r. i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu nasze stowarzyszenie korzysta z bezpłatnych szkoleń oraz doradztw związanych z prowadzeniem oraz funkcjonowaniem organizacji, jak i z pozyskiwaniem dla niej funduszy. Każdy z uczestników projektu ma możliwość skorzystania  z pomocy specjalistów z zakresu prawa, księgowości, pozyskiwania funduszy oraz każdej dowolnej tematyki dotyczącej funkcjonowania organizacji pozarządowych. W ramach projektu nasze stowarzyszenie skorzystało z licznych szkoleń oraz doradztwa prawnego i marketingowego tzw. NGOBUS wyposażonego w odpowiedni sprzęt, materiały szkoleniowe i przede wszystkim doradców, które miało miejsce na terenie siedziby stowarzyszenia. Na przełomie lipca i sierpnia 2013 r. Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury wziął udział w pierwszej edycji Szkoły Liderów, które było jednym z zadań projektu „NGO sprawne jak mało kto…”

Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury ściśle współpracuje z Parafią współorganizując koncerty i festiwale które mają miejsce na terenie Osobnicy. Oprócz działań z zakresu kultury za priorytetowy cel postawiło sobie poprowadzenie Domu Pogodnej Starości. Jak wiadomo wszelkie działania wynikające z celów statutowych stowarzyszenia są wykonywane dobrowolnie, bezpłatnie, świadomie na rzecz innych, z potrzeby serca ... Korzyściami z takiego zaangażowania jest na pewno satysfakcja, spełnienie swoich motywacji, zyskanie nowych przyjaciół i znajomych, zdobycie wiedzy, doświadczenia i nowych umiejętności a w związku z tym i lepszej pozycji na rynku pracy.

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury w Osobnicy tworzą

Lucyna Wątroba
​Roman Zawada
Bożena Wątroba
Lucyna Gierut
Danuta Dybaś
ks. Czesław Szewczyk