Parafia pw. św. Stanisława BM i św. Jadwigi Śąskiej w Osobnicy

Gminny Dzienny Dom Pomocy w Osobnicy - informacje:

loga

8 marca 2018 r.
DZIEŃ KOBIET
W GMINNYM DZIENNYM DOMU POMOCY
W OSOBNICY

Ach co to był za dzień - były życzenia, kwiaty - róże, tulipany, żonkile, czekolady, czekoladki, ciasto, kawa...

Panowie pamiętali o Paniach, a panie nie zapomniały o Panach, bo 10 marca w sobotę przypadał Dzień Mężczyzn.

Piosenka pt. „Być kobietą” była wprowadzeniem do występów uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Osobnicy, którzy odwiedzili seniorów tego dnia. Przedstawienie, w którym dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze, a także zatańczyły nowoczesny taniec rozjaśniły twarze i napełniły radością serca naszych seniorów, a życzenia i prezenciki wykonane przez dzieci były najmilszym upominkiem tego dnia.

Uczestnicy i pracownicy Gminnego Dziennego Domu Pomocy w Osobnicy, składają serdeczne podziękowania dla Nauczycieli, Uczniów i Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr1.

Opracowała: L. Michnal

 

Dom - słowo które zawsze wzbudza ciepłe uczucia.

W dniu 1 lutego br. zaczął funkcjonować Gminny Dzienny Dom Pomocy w Osobnicy. Pierwsi uczestnicy projektu pt. „Zapewnienie funkcjonowania Gminnego Dziennego Domu Pomocy w Osobnicy w latach18-2020” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej rozpoczęli pobyt w placówce od Eucharystii, podczas której dziękowaliśmy Bożej Opatrzności za tenR dla mieszkańców Osobnicy iłej gminy Jasło.

Modliliśmy się,convertUTF82Char: error1 AB!y w tym DOMU, wszyscy czuli się jak w swoim. Wszyscy bowiem w Chrystusie jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy jedną rodziną kierującą się prawem miłości.

Skład osób pełniących usługę opiekuńczą:
Pani Lucyna Michnal          - Opiekun pełniący funkcję kierownika,
Pani Justyna Bigos             - Opiekun,
Pani Małgorzata Ochałek   - Opiekun,
Pani Anna Głowaty             - Osoba troszcząca się o czystość,
Pan Kamil Róż                    - Pracownik gospodarczy.

W drodze przetargu wyłoniono dostawcęteringu, którym będzie Firma Usługowa „BARBARA” -convertUTF82Char: error1 BA!rbara Tuchowska z Przysiek, oraz realizatora usługi transportowej tj. Firmę Handlową „TREBOR”- Robert Szurek z Osobnicy.

Placówka przeznaczona jest dla mieszkańców gminy Jasło, u których ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność zdiagnozowano niesamodzielność i potrzebę objęcia szczególną opieką.

W ramach funkcjonowania placówki zostanie zapewniony:
- transport z/do miejsca zamieszkania,
- wyżywienie,
- codzienny 8-godzinny pobyt,
- zagospodarowanie czasu wolnego m.in. poprzez działalnośćukacyjną, ruchową, terapeutyczną,
- wspólne obchodzenie świąt i wydarzeń okolicznościowych,
- wyjazdy do kina i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie,
- dostęp do prasy i książek.

Patrząc na ten DOM,r Bożej Opatrzności, przychodzą na myśl słowa Psalmu: Pan rządzi ludem sprawiedliwie i pokornymi ze słusznością....

ks. Cz.Sz.

 

Projekt pt. „Zapewnienie funkcjonowania Gminnego Dziennego Domu Pomocy w Osobnicy w latach18-2020” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” w ramach działania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata14-2020.