Parafia pw. św. Stanisława BM i św. Jadwigi Śąskiej w Osobnicy

Chór Parafialny CECYLIANUM:

„Gdzie słyszysz śpiew - tam wchodź. Tam dobre serca mają. Źli ludzie - wierzaj mi - Ci nigdy nie śpiewają.”

Johann Wolfgang von Goethe

 

Pomysłodawcą, założycielem i Opiekunem Duchowym chóru czterogłosowego (sopran, alt, tenor i bas), który istnieje od 2003 roku w Parafii Osobnica jest Proboszcz ks. Czesław Szewczyk. W repertuarze chóru dominują pieśni kościelne ale nie brakuje biesiadnych i patriotycznych.

Dyrygenturę nowopowstałego chóru objął Organista z Dębowca Pan Zdzisław Romanek. W swoim krótkim profesjonalnym prowadzeniu przekazał Chórzystom wiele cennych wskazówek dotyczących tajników śpiewu. Chór zainaugurował w czasie Świąt Wielkanocnych w 2003 roku. Osobnicki chór współpracował z chórem z Dębowca wspólnie uświetniając niektóre uroczystości w obydwu parafiach.

Następnie dyrygenturę chóru obejmuje Organista z naszej parafii Pan Jacek Dybaś. Sukcesem Chórzystów było wykonanie po raz pierwszy (Niedziela Palmowa 2005 roku) „Męki Jezusa Chrystusa” w opracowaniu ks. Wojciecha Lewkowicza oraz w kolejne lata do 2009 r. Podczas uroczystości jubileuszowych 100-lecia świątyni osobnickiej Chórzyści przygotowani przez Ks. Rodaka Zbigniewa Woźniaka razem z Orkiestrą, Cecyliankami i Solistami zapewnili oprawę tej pięknej uroczystości, której przewodniczył Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej ks. Biskup Kazimierz Górny. W dniu 20 stycznia 2008 r. Chórzyści uświetnili Mszę św., która rozpoczęła Otwarcie Parafialnego Domu Kultury w Osobnicy. W 2006 r. i 2009 r. Chór Parafialny zapewnił oprawę uroczystościom odpustowym w Dukli.

W dniu 30 listopada 2007 r. dyrygenturę obejmuje Pan Janusz Budziak z Jasła. Uroczystości jubileuszowe (5 lat istnienia chóru) oraz nadanie nazwy CECYLIANUM miały miejsce 12 kwietnia 2008 r.

Od września 2009 r. dyrygenturę chóru objęła Pani Monika Twarduś z Warzyc. Jednakowe stroje zostały sfinansowane w 2009 r. przez Starostwo Jasielskie, w których Chórzyści po raz pierwszy wystąpili na Mszy św. odpustowej ku czci współpatronki parafii św. Jadwigi Śląskiej. Wielkim wydarzeniem i przeżyciem dla Chórzystów było uświetnienie Mszy św. transmitowanej przez TVP1 z Łagiewnik w dniu 31 stycznia 2010 r.

Od lipca 2009 r. Chór Parafialny Cecylianum z Osobnicy jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie na którego zaproszenie w kwietniu 2010 r. wziął udział w przeglądzie pieśni wielkanocnych a w m-cu październiku zaśpiewał na koncercie pieśni „Magnificat”. W dniu 30 maja 2010 r. na zaproszenie Jubilata ks. Ryszarda Szwasta (30 lat kapłaństwa) – katechety w Parafii Osobnica w latach 80-tych – Chórzyści uświetnili w Parafii Iwla Mszę św. jubileuszową.

Wśród Chórzystów panuje miła i serdeczna atmosfera. Można tu wspomnieć o spotkaniach opłatkowych we własnym gronie oraz z grupami parafialnymi a także o wspólnych wyjazdach w 2009 r. do Zakopanego i teatru w Tarnowie. Natomiast w dniach 25-27 czerwiec 2010 r. Chórzyści zorganizowali pielgrzymkę do Parafii w Szczecinie, gdzie posługę pełni nasz Rodak ks. dr Zbigniew Woźniak. W dniu 27 czerwca w szczecińskiej Bazylice uświetnili Mszę św. o godz. 9:00.

24.10.2010 r. udział w XI Międzywojewódzkim Przeglądzie Chórów "Magnificat" w kościele pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie.

16.12.2010 r. Tuchów - udział w eliminacjach rejonowych do XVIIOgólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

02.01.2011 r. udział w III Przeglądzie Chórów "Chwalmy Boże Dziecię" w kościele parafialnym we Frysztaku.

02.07.2011 r. pielgrzymowanie do Słowackiego Sanktuarium Maryjnego w Lewoczy na Słowacji.

21.08.2011 r. uświetnienie Dozynek Diecezjalnych w Rzeszowie.

23.10.2011 r. zorganizowanie i udział w XII Międzywojewódzkim Przeglądzie Chórów "Magnificat" w Osobnicy.

Boże Narodzenie 2011 r. - nagranie i wydanie płyty "Kolędy i Pastorałki".

22.01.2012 r. występ na Koncercie Kolęd "Dla tej Miłości Maleńkiej" w Osobnicy.

22.06.2012 r. udział w XVI Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej "Cantate Deo" w Rzeszowie.

15.08.2012 r. pierwszy wieniec dożynkowy w kształcie studni wykonany przez Chórzystów.

22.11.2012 r. udział w koncercie ku czci św. Cecylii w kościele OO.Franciszkanów w Jaśle.

30.12.2012 r. uświetnienie SUMY w Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej.

20.01.2013 r. udział w II Koncercie Kolęd "Dla tej Miłości Maleńkiej".

Jubileusz 10-lecia działalności chóru miał miejsce w uroczystość odpustową ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika w dniu 5 maja 2013 r.

Od 10 września 2010 r. na zastępstwo za Panią Monikę Twarduś dyrygenturę chóru obejmuje Pan Rafał Sokulski z Szerzyn.

Natomiast od września 2012 r. do chwili obecnej chór pracuje pod dyrekcją Państwa Agaty i Mariusza Delikat z Brzysk.

Oprócz zapewnienia poprzez śpiew oprawy Mszy św. w ciągu całego roku Chórzyści służą także pomocą w naszej parafii np. przy organizacji festynów parafialnych, dekoracji Bożego Grobu i Ciemnicy, rozprowadzaniu cegiełek z przeznaczeniem na ratowanie życia ciężko chorych dzieci. Starają się dostrzegać potrzeby wielu Parafian, łączą się także w smutkach Chórzystów uświetniając Msze św. pogrzebowe, ofiarowując intencje, modlitwę za najbliższych z rodzin.

Praca chóru nabrała rozmachu i przez okres już piętnastu lat Chórzyści zapewniają oprawę muzyczną Mszy świętych i innych uroczystości kościelnych w i poza parafią m.in. w Cieklinie, Trzcinicy, Niegłowicach. Wszyscy współpracują z wielkim zapałem i zaangażowaniem na próbach chóru, które odbywają się jeden raz w tygodniu, w czwartek po mszy św. wieczornej.

Księżom pracującym w naszej i okolicznych parafiach za dobre słowo dotyczące działalności chóru serdecznie dziękujemy. Wdzięczni jesteśmy także Parafianom, których zapraszamy do naszego grona i prosimy o wsparcie dalszej działalności Chórzystów m.in. poprzez wpłatę wolnego datku na podany nr konta Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Dębowcu Nr. 62862710242004600295950001

W dniu 22 listopada 2014 r. został wybrany Zarząd Chóru CECYLIANUM w Parafii Osobnica w następującym składzie:

Prezes - Lucyna Wątroba,

Wiceprezes - Dorota Bienia,

Skarbnik - Augustyn Kulig,

Sekretarz - Krzysztof Bartusiak,

Członek - Bożena Wątroba,

Członek - Stanisław Świątkowski.

 

Skład Chóru CECYLIANUM pod dyrekcją Agaty i Mariusza Delikat tworzą:

SOPRAN:

 • Delikat Agata
 • Fałat Barbara,
 • Gierut Zofia,
 • Gierut Lucyna,
 • Kulig Krystyna,
 • Ulaszek Arleta,
 • Ulaszek Dominika,
 • Wątroba Bożena,
 • Wątroba Lucyna,
 • Woźniak Małgorzata.

ALT:

 • Bajorek Elżbieta,
 • Bienia Dorota,
 • Fejklowicz Małgorzata,
 • Gawron Zofia,
 • Kapanoska Barbara,
 • Kuchta Maria,
 • Kuchta Maria, Rysia

TENOR:

 • Bienia Julian,
 • Kulig Augustyn,
 • Stelmach Zbigniew,
 • Świątkowski Stanisław,
 • Tuchowski Jerzy,
 • Turek Jan,

BAS:

 • Adalik Dawid,
 • Adalik Józef
 • Bartusiak Krzysztof,
 • Delikat Mariusz,
 • Dybaś Jacek,
 • Dyl Jan,
 • Ryznar Stanisław,
 • Zawada Roman