Parafia pw. św. Stanisława BM i św. Jadwigi Śąskiej w Osobnicy

Zaproszenie do skorzystania z usług Gminnego Dziennego Domu Pomocy w Osobnicy:

2018-01-22 23:32:01
Kliknij, aby powiększyć

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy od stycznia 2018 r. rozpoczyna realizację ponad dwuletniego projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania Gminnego Dziennego Domu Pomocy w Osobnicy w latach 2018-2020” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Funkcjonowanie placówki zaplanowano od lutego 2018 r.

Zapraszamy do przystąpienia do projektu osoby, które zamieszkują gminę Jasło zaliczane do grupy osób niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagające opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego takich jak:

spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych.
 

W ramach projektu zapewniony będzie:

- transport z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu i z powrotem;

- wyżywienie podczas pobytu w placówce;

- 8-godzinny pobyt od poniedziałku do piątku, podczas którego będą świadczone usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne;

- wyjazdy do kina i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie

- dostęp do książek i prasy;

- wspólne obchodzenie świąt i imprez okolicznościowych.
 

Nabór rozpocznie się w styczniu 2018r.

Zachęcamy do śledzenia informacji przekazywanych na bieżąco do Parafii i Sołtysów na terenie wszystkich miejscowości w gminie Jasło.